Novosti

Turistička organizacija Grada Vršca, predstavila je svoju ponudu na mađunarodnom sajmu turizma u Beogradu od 2...
Turistička organizacija Vršca i ove godine predstaviće svoju turističku ponudu na međunarodnom sajmu turizma ...
У Љубљани, на Господарском расзтавишчу, свечано отворен 28. Међународни сајам туризма и пословна берза Natou...
Vrščani su tradicionalno dočekali Novu godinu po Julijanskom kalendaru....
Arhiva

Obrazovanje

Tokom XVI i XVII veka srpska deca uče pismenost u manastiru Mesić. Svetovne osnovne škole otvaraju se u XVIII veku: nemačka škola 1727, srpska škola oko 1760. Zahvaljujući prosvetiteljskoj aktivnosti episkopa Josifa Jovanovića Šakabente otvara se Gramatikalna škola 1790. godine i Dom (Blagođejanje) za siromašnu i darovitu decu.

Početkom XIX veka u gradu i okolnim selima ima već 18 osnovnih škola, 10 na srpskom i 8 na rumunskom jeziku, a
u pojedinim se održava i dvojezična nastava - na srpskom i nemačkom jeziku. U srpskom delu varoši kratko je radila grčka škola, a na nemačkoj strani jevrejska.

Od 1822. u gradu postoji Srpsko-rumunsko klirikalno učilište za obrazovanje pravoslavnog sveštenstva za potrebe dveju eparhija, vršačke i temišvarske. Rumusko odeljenje premešteno je u Karansebeš 1865, a srpsko je ukinuto 1867. Od 1819-1851. postoje privatne polugimnazije u kojima se pripremaju učenici za dalje školovanje. U jednoj takvoj školi od 1830-1836. Jovan Sterija Popović predavao je latinski jezik posle završenih studija u Pešti.

Od 1831. "poftorne veronauke" postaju obavezna nastava za šegrte bez koje nisu mogli da napreduju u profesiji.

Polovinom XIX veka u nemačkim osnovnim školama ima oko 1.500 učenika sa kojima radi 9 učitelja, 2 učiteljice i dvojica katiheta. Uz novoizgrađenu spratnu školu na uglu ulica Belocrkvanske i Školske (danas Ž. Zrenjanina i Vuka Karadžića), otvorena je i sporedna (filijalna) škola pored stare Konjičke kasarne. Podrealka je otvorena 1851. u zgradi Konkordije. Iste godine osnovana je Zanatlijska škola. Nemačka učiteljska škola (Preparandija) počela je sa radom 1854. Za 17 godina postojanja, do premeštanja u Segedin, u njoj se školovalo preko 4.000 učitelja. Decembra 1868. Ministarstvo prosvete u Budimu dozvolilo je da se Podrealka (niža gimnazija) pretvori u realnu gimnaziju. Varoško predstavništvo donelo je odluku da drugi razred gimnazije i treći razred podrealke pretvori u Građansku školu. Bila je to prva škola te vrste u Ugarskoj. Maja 1868. otvorena je privatna Devojačka škola Marije Kutke. Učenice su, uz klasičnu nastavu, sticale i više žensko vaspitanje. Od 1873. u gradu izlazi stručni časopis za učitelje “Učitelj”, a njegov urednik je vršački učitelj Nikola Brašovan.

Prvo zabavište otvoreno je u Baštenskoj ulici (danas zgrada Narodnog muzeja) 1870. godine.

Od aprila do novembra 1895. izgrađena su nova zdanja srpske osnovne škole u Dvorskoj ulici (danas OŠ “Vuk Karadžić”).

Pored Muzičke škole (1862) u gradu je veoma ugledna ustanova Viši ženski vaspitni zavod Eme Majeringove u kome je 4 razreda osnovne i 4 razreda građanske škole.

Početkom XX veka u gradu ima: 5 osnovnih škola (dve na srpskom, dve na nemačkom i jedna na mađarskom jeziku), Realna gimnazija, Građanska škola, Zanatlijska, Poljoprivredna (1902), Učiteljska (1920), Vojna muzička škola (1920-1941) i Narodni univerzitet za obrazovanje odraslih. Od 1934. postoji niža gimnazija na rumunskom jeziku.

Posle Drugog svetskog rata u Vršcu radilo je: 5 osnovnih škola na srpskom jeziku, jedna osnovna škola na mađarskom jeziku i osmorazredna škola na rumunskom nastavnom jeziku pri OŠ “Olga Petrov Radišić”, specijalna osnovna škola za decu ometenu u razvoju; Gimnazija, Poljoprivredna škola, Škola za kvalifikovane radnike, Ekonomska i Učiteljska škola, koja od 1973. postaje Pedagoška akademija na srpskom i rumunskom nastavnom jeziku.

U Vršačkoj opštini danas radi jedan vrtić sa 7 objekata, 12 osmorazrednih osnovnih škola (u 10 naseljenih mesta odvija se i predškolska nastava), nastava se izvodi na srpskom i rumunskom jeziku, od kojih 6 u gradu i 6 u naseljenim mestima. Pored toga u gradu posluje Specijalna škola “Jelena Varjaški” za decu ometenu u razvoju (za osnovno i srednje obrazovanje), kao i Muzička škola (pored osnovne ima i odelenje srednje). U gradu rade 4 srednje škole: Gimnazija, Poljoprivredna škola, Hemijsko medicinska i Školski centar “Nikola Tesla”. Tu je i Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača sa nastavom na srpskom i rumunskom jeziku, kao i odeljenje Učiteljskog fakulteta iz Beograda na srpskom i rumunskom jeziku, Pilotka škola JAT za obuku pilota.

U 2006. počeo je sa radom Fakultet za poslovne studije Vršac Univerziteta MEGATREND.

Dom učenika u Vršcu predviđen je za učenike srednjih i viših škola sa kapacitetom od 210 mesta.

Predškolske ustanove


"DEČJI VRTIĆ", Vršac Adresa: Vršac, Đure Jakšića br.3 (sedište ustanove)
Kontakt telefon: 013-831-700
E-mail: vrtic@hemo.net
Ime i prezime direktora: Zlata Ožegović

Osnovne škole


Osnovna škola "Vuk Karadžić", Vršac
Adresa: Vršac, Dvorska 17-19
Kontakt telefon: 013-831-701
Sajt: www.vkaradzic-vs.znanje.info
E-mail: vuk_karadzic@hemo.net
Ime i prezime direktora: Aleksandra Tadić
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa

Osnovna škola "Jovan Sterija Popović" , Vršac
Adresa: Vršac, Žarka Zrenjanina 114
Kontakt telefoni: centrala: 013-834-509 , 013-834-573, direktor: 013-830-360
Sajt: www.skolasterija.znanje.info
E-mail: osjspopovic@hemo.net
Ime i prezime direktora: Petar Joksimović
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa

Osnovna škola "Olga Petrov Radišić", Vršac
Adresa: Vršac, Vuka Karadžića 8
Kontakt telefoni: 013-801-905
Sajt: www.olgapetrovradisic.znanje.info ;
E-mail: osolgapetrov@gmail.com
Ime i prezime direktora: Jonel Buga
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa

Osnovna škola „Mladost“, Vršac
Adresa: Vršac, Omladinski trg bb
Kontakt telefoni: 013-830-721
Sajt: www.osmladost.edu.rs
E-mail: mladostos@nadlanu.com
Ime i prezime direktora: Branislav Bakaluca
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa

Osnovna škola „Paja Jovanović“, Vršac
Adresa: Vršac, Školski trg 3
Kontakt telefoni: sekretar 013-839 853,direktor 013-838-008;
Sajt: www.znanje.info
E-mail : ospaja@gmail.com
Ime i prezime direktora: Elemer Barta
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa

Osnovna škola „Đura Jakšić“, Pavliš
Adresa: Pavliš, Žarka Zrenjanina 79
Kontakt telefon: 013 891-130 (tel/fax)
E-mail adresa: djurajaksic@hemo.net
Ime i prezime direktora: Petar Žebeljan

Osnovna škola „Moša Pijade“, Gudurica
Adresa: Gudurica, Trg Oslobodjenja broj 2
Kontakt telefoni: 013-881-012
E-mail: gudurica@3dnet.rs
Ime i prezime direktora: Nenad Vasic
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa

Osnovna škola „Moša Pijade“, Markovac
Adresa: Gudurica, Trg Oslobodjenja broj 2
Kontakt telefoni: 013-881-012
E-mail: gudurica@3dnet.rs
Ime i prezime direktora: Nenad Vasic
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa
Osnovna škola „Branko Radičević“, Veliko Središte

Osnovna škola „Koriolan Doban“, Kuštilj
Adresa: KUŠTILJ, Vršačka bb
Kontakt telefoni: 013-883-430
E-mail: kdoban@gmail.com
Ime i prezime direktora: Elena Lelea
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa

Osnovna škola „Branko Radičević “, Uljma
Adresa: Uljma, Trg oslobođenja broj 3
Kontakt telefoni: 013-898-170, tel/faks 013-898-242
Sajt: www.osuljma.znanje.info
E-mail: osuljma@gmail.com
Ime i prezime direktora: Petar Jokić
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa i predškolsko obrazovanje

Osnovna škola „Žarko Zrenjanin “, Izbište
Adresa: Izbište, Ise Jovanovića br. 5
Kontakt telefon: 013-893-050
E-mail : oszzizbiste@hemo.net
Sajt adresa: www.osizbiste.edu.rs
Ime i prezime direktora: Dragoslav Đurić
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Varjaški “, Vršac
Adresa: Vršac, Žarka Zrenjanina 22
Kontakt telefoni: 013-839-832
Sajt: www.specijalna-vs.znanje.info
E-mail: jvvs@hemo.net
Ime i prezime direktora: Dušan Milić
Obrazovni profil: osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa

Osnovna muzička škola „Josif Marinković “, Vršac
Adresa: Vršac, Trg Pobede 4
Kontakt telefoni: 013-834-581, 013-834-967, 013-830-577
E-mail: muzskola@hemo.net, omsjmarinkovic@eunet.rs
Ime i prezime direktora: Olga Šinković
Obrazovni profil: osnovno muzičko obrazovanje, kultura, umetnost i javno informisanje


Srednje škole


Školski centar "Nikola Tesla", Vršac
Adresa: Sterijina 40-44, Vršac
Kontakt telefoni: direktor: 830-670; računovodstvo: 835-614; sekretarijat/faks: 830-668
E-mail: tesla2006@nadlanu.com
Ime i prezime direktora je Dušan Petrović
  Obrazovni profili škole su:
 • Elektrotehničar računara
 • Elektrotehničar automatike
 • Elektrotehničar elektronike
 • Elektrotehničar procesnog upravljanja
 • Elektrotehničar radio i video tehnike
 • Tehničar za kompjutersko upravljanje
 • Tehničar za robotiku
 • Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Mašinski tehničar motornih vozila
 • Elektromehaničar za mašine i opremu
 • Autoelektričar
 • Automehaničar
 • Mehaničar grejne i rashladne tehnike
 • Mehaničar za gaso i pneumoenergetska postrojenja
 • Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje
 • Ekonomski tehničar

Gimnazija "Borislav Petrov-Braca", Vršac
Adresa: Mihajla Pupina 1, Vršac
Kontakt telefon: centrala- 013-836-448;zbornica i biblioteka- 013-836-449;direktor/faks- 013-830-769
Sajt: www.vrsackagimnazija.znanje.info ; www.vrsackagimnazija.edu.rs
E-mail adresa: gimnazija@hemo.net
Ime i prezime direktora: Milan Zarić
  Smerovi-obrazovni profili škole su:
 • Opšti
 • Prirodno-matematički
 • Društveni-jezički na srpskom jeziku
 • Opšti na rumunskom jeziku.

Hemijsko-medicinska škola, Vršac
Adresa: Sterijina 113, Vršac
Kontakt telefon: 013-830-292, 013-830-255
E-mail adresa:sekretarijat@hms.edu.yu
Ime i prezime direktora: Veljko Stojanović

Poljoprivredna škola "Vršac", Vršac

Visoke škole i fakulteti