Populația
Zona municipiului, și chiar și orașul Vrsac însuși, se caracterizează printr-o structură națională foarte diversă, care a apărut de-a lungul secolelor, ca urmare a unor mișcări migratorii frecvente în această zonă, cauzate de numeroase circumstanțe istorice. Cele mai numeroase au fost așezările sârbilor de-a lungul secolului al XV-lea, și aproape continuu, în valuri mai mari sau mai mici din secolul al XVII-lea până în secolul al XX-lea. Ultimele imigrații majore au fost făcute prin colonizare după primul și al doilea război mondial.

În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea s-a realizat așezarea planificată și sistematică a locuitorilor din Germania, Italia, Franța și Spania. În aceeași perioadă a avut loc o așezare spontană a altor naționalități: români, maghiari, cehi, slovaci și altele. Astăzi, peste 20 de naționalități locuiesc pe acest teritoriu, unde nu există un loc curat din punct de vedere etnic, precum și în orașul însuși.

Conform ultimului recensământ realizat în anul 2011, populația totală a municipiului Vârșeț era de 52.026. Orașul în sine are 36.040 de locuitori, în timp ce așezările din jur au aproximativ 16.000 de locuitori. Numărul de locuitori pe km2 este de 65.