Palatul Episcopal al Eparhiei Banatului
Strada principală din Vârșeț, Dvorska, a fost numită dupa Palatul Episcopal (în limba sârbă Dvor înseamnă Palat). Palatul a fost construit în anul 1672. Parcul din curtea Palatului este amenajat în mod francez, cu două fontane și este înconjurat cu gard facut în stil baroc.

Episcopul Jovan Georgijević a primit permisiunea de la regina Maria Terezia de a construi acest Palat ca reședința episcopilor bănățeni. Capela din interior datează din secolul al XVIII-lea și este dedicată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Iconostasul, în stil baroc, a fost pictat de pictorul Nikola Nešković, bunicul lui Jovan Sterija Popović. Interesantă și foarte rară este partea iconostasului, unde deasupra ușilor laterale, este pictată genealogia Domnului Isus Hristos dupa Vechiul Testament, conform Evangheliei.

În partea de sus a iconostasului, mai jos de Răstâgnire, sunt pictate osemintele ca parafrazarea Golgotei, deasupra este crucificarea și în vârf Învierea, ca esența creștinismului - victoria asupra morții. Icoana Miraculoasă a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, numită Vinčanska sau Bezdinska, după numele mănăstirilor unde tot a fost de-a lungul timpului, de asemenea se află în capelă. În 1931, icoana este adusă aici unde se află și în ziua de azi. Se presupune că a fost pictată între secolele al XV-lea și XVI-lea.