Dvor Eparhije Banatske
Glavna ulica u Vršcu, Dvorska, dobila je ime po Episkopskoj palati (na srpskom Dvor znači Palata). Palata je podignuta 1672. Park u dvorištu Palate uređen je na francuski način, sa dve fontane i ograđen je baroknom ogradom.

Vladika Jovan Georgijević je dobio dozvolu kraljice Marije Terezije da sagradi ovaj Dvor kao rezidenciju banatskih episkopa. Kapela u unutrašnjosti datira iz 18. veka i posvećena je Svetim arhanđelima Mihailu i Gavrilu. Barokni ikonostas je oslikao slikar Nikola Nešković, deda Jovana Sterije Popovića. Zanimljiv je i veoma redak deo ikonostasa, gde je iznad bočnih dveri naslikan rodoslov Isusa Hrista po Starom Zavetu, po Jevanđelju. Na vrhu ikonostasa, ispod Raspeća, naslikane su kosti kao parafraza Golgote, gore je raspeće a na vrhu Vaskrsenje, kao suština hrišćanstva – pobeda nad smrću.

U paraklisu se nalazi i Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, nazvana Vinčanska ili Bezdinska, po imenima manastira u kojima je kroz vreme bila. 1931. godine ikona je doneta ovde gde je i danas. Veruje se da je naslikana između 15. i 16. veka.