Verske zajednice i objekti


Dvor Eparhije Banatske


Saborna Crkva


Crkva Sv. Teodora


Rumunska crkva Svetog Spasa


Kapela Svetog Krsta


Grčko-katolička crkva


Manastir Mesić


Manastir Malo Središte