Zagajička brda


Deliblatska peščara je jedinstveni ekosistem na tlu evropskog kontinenta. Zauzima površinu od 35.000 hektara, a ovim prostorom upravlja JP Vojvodina šume“. Peščara se prostire na teritoriji 4 opštine: Vršac, Kovin, Bela Crkva i Alibunar.

U sastavu specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara nalaze se Zagajička brda. Ovaj predeo nikoga, ko je do sada ovde bio, nije ostavio ravnodušnim.

Kada se sa puta za selo Šušara krene levo u pravcu jugoistoka, posle 4 km nailazite na neverovatan predeo – talasate peščane dine deliblatskog peska. Peščane dine su pretežno prekrivene niskim stepskim rastinjem, travama i grmljem prilagođenim specifičnoj mikroklimi koja ovde vlada, dok se na nekim mestima sreću i manji ekosistemi šumskog karaktera, a samo 1% Deliblatske peščare je „otvoreni pesak“. Zime mogu biti dosta hladne sa malo padavina, a leta vrlo duga, sušna i topla.

Ova talasasta brdašca koja izranjaju iz banatske ravnice (najviše brdo 256 m) prirodno su stanište mnogim životinjskim vrstama: ptice, sisari, gmizavaci, insekati... Među najpoznatijim stanarima koji svoja gnezda parve u hodnicima iskopanim u peščanim dinama su pčelarice.

Za one koji su spremni za višesatnu šetnju jedinstvenim ekosistemom u Evropi, Zagajička brda su odlična prilika za rekreaciju, foto-safari i zabavu kroz peščane dine Deliblatske peščare.