Korisne informacije
VAŽNI TELEFONI

Pozivni za Srbiju +381
Pozivni za Vršac 013

Turistička organizacija Vršac

Trg pobede 1
tel: 013/831 055, 832 999
e-mail: toovrsac013@gmail.com


TURISTIČKO INFORMATIVNI Centri

Turističko-informativni centar VRŠAČKE PLANINE
Topovski put bb (Vršački breg)
tel: 013/830-492
e-mail: tic.vsplanine@gmail.com

Turističko-informativni centar
Dvorska 7
tel: 013/832-430
e-mail: toovrsac013@gmail.comINFO

Tourist information center
7 Dvorska St.
tel: +381 (0)13 832 430
e-mail: toovrsac013@gmail.com


Tourist information center
”Vršac mountains”
Topovski put St.
tel: +381 (0)13 830 492
e-mail: tic.vsplanine@gmail.com


City museum
20 Žarka Zrenjanina Blvd.
tel: +381 (0)13 838 053
e-mail: muzejvrsac@mts.rs


Pharmacy on the stairs Stevana Nemanje St.
tel: +381 (0)13 831 899

Steria`s house 11 Svetog Teodora Vršačkog Sq.
tel: +381 (0)60 15 46 330


TAXI VRŠAC

MAXI taxi
tel: +381 (0)13 833 833, +381 (0)63 50 80 50
HALO taxi
tel: +381 (0)13 831 111, +381 (0)63 34 34 34
PRESTIGE taxi
tel: +381 (0)13 83 33 33, +381 (0)63 36 36 36
TREF taxi
tel: +381 (0)62 50 60 40
PREMIER taxi
tel: +381 (0)13 800 900, +381 (0)66 800 9000
FOKUS taxi
tel: +381 (0)60 888 7777


Železnička stanica +381 13/801-015
Autobuska stanica +381 13/832-900
Hitna pomoć 194
Policija 192
Vatrogasci 193
Auto-moto savez 987


Bus station
9 Vojvode Stepe Stepanovića St.
tel: +381 (0)13 832 900

Railway station
19 Oslobođenja Blvd.
tel: +381 (0)13 801 015, +381 (0)13 801 016INFORMACIJE I OBRASCI O KATEGORIZACIJI


Seoska turistička domaćinstva

- Zahtev za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva

- Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje seoskih turističkih domaćinstava u kategorije

- Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste seosko turističko domaćinstvo

- Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova (seoska turistička domaćinstva)


Domaća radinost (soba, kuća i apartman)

- Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe

- Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje soba u kategorije

- Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje kuća u kategorije

- Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje apartmana u kategorije

- Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti - soba

- Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti - kuća

- Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti - apartman

- Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova (domaća radinost)Informacije za fizička lica pružaoce ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva


- Informacija za fizička lica pružaoce ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva

- Poseban račun

- Obaveštenje 28.06. 2019

- Uredba o pausalnoj BT-2019 sa obrazloženjem final

- Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pruzanja ugostiteljskih usluga