Grko-katolička crkva "Presvete Trojice"
Crkva je podignuta 1930-ih godina uz pomoć članova i bila je evangelistička crkva. Mala, skladna crkva, sagrađena od naosa od crvene cigle, oduvek je bila napuštena i vremenom oštećena.

Poslednjih godina crkva je obnovljena i u oktobru 2018. godine obavljeno je osvećenje oltara i osvećenje Grkokatoličke crkve sa patronom: „Presvete Trojice“.