Rumunska pravoslavna crkva
Zalaganjem oca Trajana Opree, dr Petrea Špenijage, i uz obilnu finansijsku podršku nekoliko ktitora, 1911. godine počela je izgradnja crkve prema planovima arhitekte Dimitrija Boitara. U ukrašavanju hrama učestvovali su slikar Virgil Simonesku, vajari Nistor i Josif Bosiok i klesar Joan Voina.

Inspirisana uglavnom vizantijskom sakralnom arhitekturom, crkva ima specifično krstasto rešenje koje je teže uočljivo u osnovi i unutra. Slikovitost fasada na kojima se pojavljuju krovne krune od zubaca testere, slepi lukovi, rampe dodatno je naglašena polihromijom građevinskog materijala, odnosno smenjivanjem žute i crvene klinker opeke.

Službu osvećenja je 23. maja 1913. godine, na praznik Vaznesenja Gospodnjeg, odslužio episkop karansebeški Miron Kristea.