Kontakt
Turistička organizacija Vršac

Trg Pobede 1

Tel: 013/832-999

Suvenirnica: 013/832-430

e-mail: toovrsac013@gmail.com
web: www.to.vrsac.com