Stručna radionica u Vršcu 02.06.2017

U Vršcu je 1. juna održana stručna radionica posvećena projektu pod nazivom "Stvaranje uslova za podizanje konkurentnosti turističke destinacije kroz edukaciju i obuku kadrova" koji sprovodi Centar za istraživanje i studije turizma iz Novog Sada u saradnj