Edukacija ljudskih resursa u turizmu održana u Vršcu 31.08.2021

Edukacija ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije održana je 31.8.2021. u Vršcu u hotelu „Vila breg“. Tema jednodnevnog seminara bila je: „Odnosi s javnošću, krizne komunikacije i maksimizacija uloge medija u promociji Vojvodine kao turističke destina