Vršac i turistička saradnja sa Rumunijom 24.05.2017

Strategija razvoja turizma Srbije prepoznala je Opštinu Vršac kao jednu od ključnih destinacija na teritoriji Republike. Od ukupno osamnaest označenih, četiri opštine se nalaze na teritoriji Vojvodine, a jedna od njih je Vršac sa Deliblatskom peščarom, vi