Promotivni materijal TO Vršac 01.02.2021

Turistička organizacija Vršac je i tokom 2020. godine, uradila dvojezični katalog „Vršačke manifestacije“. Katalog je štampan na srpsko-rumunskom i srpsko-mađarskom jeziku i u njemu su predstavljene sve naše velike manifestacije sa kojima je Vršac poznat