Promotivni materijal TO Vršac 01.02.2021

Turistička organizacija Vršac je i tokom 2020. godine, uradila dvojezični katalog „Vršačke manifestacije“. Katalog je štampan na srpsko-rumunskom i srpsko-mađarskom jeziku i u njemu su predstavljene sve naše velike manifestacije sa kojima je Vršac poznat u zemlji i inostranstvu. Pre svega, tu su Dani berbe grožđa, Vinofest, Vršački venac, Vršačka pozorišna jesen, ali i one novije, ali isto tako poznate i posećene, kao što su Vind fest, Way of Life, seoske slave. Sredstva za izradu kataloga Vršačke manifestacije dobijena su po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Takođe, MZ Gudurica i Turistička organizacija Vršac uradila je promotivni materijal o Gudurici i to na srpskom, mađarskom i rumunskom jeziku kojim se promoviše selo kao vinogradarski kraj i kao multinacionalna sredina. Sredstva su takođe obezbeđena na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Promotivni materijal biće podeljen vinarijama u Gudurici i na sajmovima turizma u zemlji i inostranstvu na kojima će učestvovati Turistička organizacija Vršac.