Turistička i vinska signalizacija 27.01.2021

Turistička organizacija Vršac uradila je dopunu vinske signalizacije u Gudurici.

Pre nekoliko godina postavljena je vinska signalizacija i obeleženi su vinski podrumi i vinarije u selu kako bi se turisti i posetioci lakše snalazili. U međuvremenu se registrovalo ješ nekoliko vinarija i tokom prošle godine u Gudurici su obeležene Vinarija Rnjak i Vinarija Mišić, što će omogućiti turistima koji individualno dolaze u ovo vinsko selo lakše snalaženje.

Takođe, Turistička organizacija Vršac zajedno sa MZ Šušara realizovači su projekat postavljanja turističke signalizacije i obeležavanju turističkih lokaliteta u mestu Šušara. Obeleženo je skretanje za Zagajička brda pre ulaska u selo, postavljena je signalizacija u centru sela za Zagajička brda, crkvu Sv. Lasla, Kaštel Marijeta i postavljena je tabla sa informacijama o vetrenjači i ispred Kaštela Marijeta.

Ljubitelji prirode, lova, biolozi, planinari, rekreativci, koji uživaju u lepotama peščare i Zagajičkim brdima, postavljena signalizacija će biti od koristi.

Postavljanje tabli i turističke signalizacije u Šušari finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, a postavljanje vinske signalizacije finansirala je Turistička organizacija Vršac.