Novosti

Turistička organizacija Vršac, predstavila je turističku ponudu na VIII.Međunarodnom festival vina i hrane u S...
Turistička organizacija Vojvodine, predstavila je objedinjenu turističku ponudu na 8.Međunarodnom sajamu turiz...
Na Novosadskom sajmu otvoren je 49. međunarodni Sajam turizma na kom se predstavlja turistička ponuda Srbije, ...
Po odluci komisije za izbor suvenira, na sastanku održanom 31.8.2016. u Kovačici odabrana su tri idejna rešenj...
Arhiva